Välkommen till Gotlands Swingdansare

Vilka är vi?

Gotlands Swingdansare är en grupp glada aktiva amatörer som dansar swingdans (Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie) företrädesvis till jazzmusik från 20-talet och framåt. Just nu är vi runt 70 st i åldrarna 18-70 år. Intresset för swingdans ökar nu snabbt på Gotland genom att ABF bedriver kursverksamhet i Lindy Hop, där Stefan och Margareta Lindgren är våra duktiga lärare. Från början fanns det kurser på nivåerna nybörjare och fortsättning men från och med hösten 2009 infördes också en medelnivå. Vi tycker det är så otroligt roligt att dansa swingdans att vi vill skapa så många danstillfällen som det bara är möjligt.

Hur blir du medlem i Gotlands Swingdansare?

Du kan anmäla dig till Googlegruppen som tillhör Gotlands Swingdansare. Genom denna får du därefter mail med information om vad som händer med olika danstillfällen, kurser m.m. Framtiden för Googlegruppen är lite oklar just nu då Google beslutat ta bort vissa funktioner som till exempel kalender som vi flitigt använt oss utav. Förhoppningarna är då att den här webbsidan ska fungera som knytpunkt och informationsförmedlare i dess ställe. Arbetet med att flytta över dessa funktioner till webbsidan pågår fortfarande.

Aktiviteter

Vi började hösten 2008 genomföra idén att inventera Gotlands utedansbanor. Vi har besökt Hörsne, Vänge, Buttle, Högklint och Gråbo och har som ambition att fortsätta med våra utflykter till Gotlands olika socknar. Vid dessa utflykter brukar vi ta med ett glatt humör, dansmusik och fikakorg. Om vi far utanför Visby samåker vi. Vi har under vintern 08/09 ordnat inumhusdanser (var fjortonde dag) i olika lokaler runt Visby. Vi tar även då med oss fikakorg och vi dansar i ca 2-3 timmar. Vid varje danstillfälle betalar vi som deltar 20 kr för att kunna bekosta hyra av lokal samt olika inköp för våra utedanser. Vi ordnar även externa kurser/workshop med inbjudna lärare från fastlandet, eller ibland t.o.m. från andra länder.